biogarantie

10.000 liter geiten

Aanwezige geiten:

 • Reigershof Jacoba 1147 (Tsuba Oudwoude x Merilla Casper) 15.107 l. 3,96% versus 3,13% e in 2750dagen
 • Reigershof Marije 1241 (Marilla Marco x IPC Henry) 10.877 1 l. 4,50% v 3,14% e in 1970 dagen
 • Reigershof Loesje 1138 (Merilla Serius x Merilla Wobbe) 13l827. 4,02% versus 3,01% e in 2938 dagen
 • Reigershof Maartje 995 (Reigershof Loco x Reigershof Arno) 10.134 l. 3,23% v 2,93% en 2428 dagen
 • Reigershof Joukje 1269 (Merilla Gerard x Merilla Marco) 10.428 l 4.17% v 3.43% e in 2043 dagen
 • Reigershof Marije 1362 (Reigershof Roan x Merilla Marco) 12.053 l 4.04% v 3.18% e in 2167 dagen
 • Reigershof Joke F1303 (Charnocks Bowie x Merilla Mars) 11.709 l 4.32% v 2.94% e in 2316 dagen 
 • Reigershof Ella 1432 (Reiigershof Rios x Merille Michael) 13.452 l. 4.40% v 3.10% e in 2657 dagen 
 • Reigershof Maartje 1216 (Merilla Markus2 c Marilla Noah) 10.272 l. 4,11% tegen 3,34% e in 2508 dagen 
 • Reigershof Viola 1612 (Merilla Matti x Merilla Gerard) 10.423 l 3.92%vet 3.02%eiwit 2551 dagen
 • Reigershof Rina 1227 (Merilla Marco x Reigershof Loco) 12.110 l. 4,46% v 3,52% e in 3265 dagen 
 • Reigershof Joukje 1493 (Reigershof Cor x Merilla Maarten) 10.383 l 4.00%vet 3.19%eiwit in 2626 dagen
 • Niet meer aanwezig:
 •  Reigershof Ester 776 (  Merilla Casper x Merilla Arend)  15.600  l. 3,87% versus 3,30% e. in 3050 d.
 • R. Jouke 1061 (Reigershof Leko x Reigershof Akke) 18.173   l. 3,66% 3,23% e in 3555 dagen
 • R. Jacoba 588   (Merilla Casper x Reigershof Orin)   16.186   l. 3,78% e. 3,22 e. meer dan 3058 dagen
 • Reigershof Mieke 1059  (Merilla Bertus x Merilla Jumpson) 15.626   l. 4,48% versus 3,27% e. meer dan 3145 dagen
 • Reigershof Joukje 909 (Merilla Maarten x Merilla Sjoerd) 15.060 l. 3,91% tegen 3,31% e in 3732 dagen
 • Reigershof Gijsje M1035 (Merilla Noah x IPC Henry) 15.537 l. 4,26% tegen 3,32% e in 3427 dagen
 • Reigershof Loesje 355 (Merilla Wobbe x Nutknowles Maximilian) 14.790 l. 3,37% vs. 3,07% e. meer dan 2781 dagen
 • Reigershof Jaapje 875  (Merilla Igor x Reigershof Bongo) 14.365 l. 3,85% versus 3,29% e in 3119 dagen
 • Reigershof Ella 290 (Merilla Arend x Reigershof Arno) 13,343 l. 3,46% v. 3,02% e. meer dan 3532 dagen,
 • Reigershof Rinnie 740 (Reigershof Luca x …) 13.109 l. 3,47% versus 3,28% e. 2438 dagen in 1 lactatie
 • Reigershof Marije 1002 (Merilla Michael x IPC Henry) 11.908 l. 4,02% versus 3,13% e in 2750 dagen
 • Reigershof Jacoba 815 (Merilla Mozes x Reigershof Luca) 12.713 l. 4,37% versus 3,45% e. meer dan 2874 dagen
 • Merilla Maaike 383 (Merilla Abram x Sir Markus) 12.168 l. 3,71% dierenarts 3,38% e. meer dan 2966 dagen,
 • Reigershof Elsje  935  (Merilla Noah x Charnocks Bronalec) 11.846 l. 3,93% v 2,88% e in 2458 dagen
 • Reigershof Rinnie 1049 (Thebaanse Castor x Merilla Abram) 11.810 l. 3.96% versus 3.28% e in 2282 dagen
 • Reigershof Joke 679 (Merilla Aaron x Merilla Thijs) 11.752 l. 4,03% versus 3,21% e. meer dan 2122 dagen,
 • Polles Jouke 232 (Reigershof Bongo x …) 11.339 l. 3,46% versus 3,13% e. meer dan 2610 dagen
 • Merilla Petra 715 (Charnocks Bronaled x Hendrik K) 11.309 l. 3,79% versus 3,04% e in 2901 dagen
 • Reigershof Welkje 575 (Merilla Junpson x …) 11.643 l. 3,86% versus 3,08% e. 2646 dagen,
 • Reigershof Jepsie 1037  (Merilla Goran x Toddbrook Meneldur) 11.118 l. 4,12% versus 3,18% e in 2251 dagen
 • Reigershof Ella 311 (Merilla Martin x Reigershof Orin) 11.171 l. 3,42% versus 2,93% e. meer dan 2541 dagen
 • Reigershof Jura  878  (Toddbrook Meneldus x M. Claudius 2) 11.214 l. 4,14% tegen 3,07% e in 2829 dagen
 • Reigershof Joska 1023  (Merilla Marijn x Reigershof Akke) 10.861 l. 4,42% tegen 3,34% e in 2588 dagen
 • Reigershof Lucia 413 ( Elvenian Cameron x Reigershof Gaubert) 10,392 l. 3,60% tegen 3,09 %% en 2502
 • Reigershof Joukje 1327 (merilla Markus2 x Merilla Marijn) 10.174 l. 4,05% v 3,17% e in 2246 dagen
 • Reigershof Joukje 1234  (Merilla Gerard x Reigershof Luca) 10.056 l. 4,36% v 3,10% e in 2783 dagen
 • Reigershof Jouke 836 (Merilla Michael x Reigershof Bongo) 10.273 l. 3,58% v 3,00% e in 1940 dagen
 • Reigershof Elia 1016  (Merilla Mars x Merilla Micheal) 10.050 l. 4,12% tegen 3,13% e in 2218 dagen
 • Reigershof Mieke 616 (Merilla Jumpson x Merilla Arend) 10.031 l. 4,23% v 3,39% e 1960 dagen