biogarantie

Fokkerij

Fokkerij is dé passie van Renaat. Het is een blijvende zoektocht naar een lang leefbare, efficiënte geit. En we zien ook graag mooie geiten! We vertrekken steeds van sterke moederlijnen met hoge levensproducties.

Gezien onze geiten voornamelijk ruwvoer eten, streven we naar een grote opnamecapaciteit. Sterke geiten met weinig problemen.

Zeswekelijks wordt er melkkontrole uitgevoerd. De huidige gemiddelde jaarproductie per geit is: 1.315 liter melk met 4,00 % vet en 3,28 % eiwit. In de biologische geitenhouderij zijn de gehalten steeds lager dan op gangbare bedrijven.

Jaarlijks zetten we een 10 tot 15 bokken in. Vooral bokken van eigen kweek, maar ook ingekochte bokken die telkens weer wat extra kunnen aanbrengen in onze fokkerij.

Het overgrote deel van de volwassen geiten wordt individueel, uit de hand, gedekt. Lammeren worden in groepjes van een 15 tal stuks gezet met telkens één bok.

We melken voornamelijk witte saanengeiten. Daarnaast hebben we ook British Toggenburger bloedvoering in de stal. De British Toggenburger (BT) bokken hebben voornamelijk Charnocks en ook Ashdene/Theban bloedlijnen. BT bokken geven sterke, langleefbare, vitale geiten met beste uiers en goeie producties.

Onze stal is certificaat waardig voor CAE en CL. Verder ook negatief voor Q-koorts, zowel PCR als Elisa test. Ons bedrijf heeft de hoogste scrapie onverdachte status. Sinds januari 2013 kunnen we officieel dieren uitvoeren naar het buitenland.