biogarantie

Biologisch

Omschakelen naar biologische landbouw was een logische stap in de ontwikkeling van onze boerderij. In 1998 hebben we uiteindelijk de stap gezet.
Biologisch houdt in dat :

 • geen pesticiden, kunstmest en GGO’s gebruikt worden in weiden en akkers.
 • de voeding van de geiten bestaat uit 100 % biologisch geteelde voeders.
 • geiten meer loopruimte krijgen in de stallen
 • antibiotica enkel curatief gebruikt mag worden.
 •  er beperkt bemest wordt, enkel met dierlijke mest.
 • de geiten in de weide grazen bij goed weer.

Naast het Europese biolabel, dragen onze producten ook nog het Belgische Biogarantie label. Dat geeft extra garanties op vlak van milieu, biodiversiteit, lokale productie en faire trade.

Op ‘t Reigershof gaan we nog een stap verder. Zo krijgen de geiten flink meer loopruimte in de stallen dan de bionormen voorschrijven. Sinds eind 2012 werken we bij de melkgeiten volledig antibiotica vrij. Bij eventuele ziekte gebruiken we homeopathische geneesmiddelen. Met succes!

Ons streven is om op korte termijn ook bij de lammeren antibiotica vrij te werken. Momenteel testen we het gebruik van enkele etherische oliën uit.
De geiten krijgen dagelijks kruiden in het voer. Hiermee wordt de weerstand ondersteund. In de weiden zaaien we een mengeling van gras, klavers, luzerne en een acht tal kruiden. De klavers en luzerne brengen gratis stikstof uit de lucht die ze vastleggen in de grond. Hierdoor kunnen we mooie opbrengsten halen met een lage bemesting.

De kruiden beïnvloeden de gezondheid van de geiten positief. Hun weerstand wordt sterk ondersteund. Enkele kruiden die we in de graasweiden zaaien, zoals cichorei en smalle weegbree, werken sterk ontwormend. Hierdoor hoeven we de geiten niet meer te ontwormen, al grazen ontwormen ze zichzelf!

Daarnaast hechten we veel belang aan milieuzorg:

 • in de loop der jaren hebben we ruim één kilometer hagen, heggen en houtkanten aangeplant. Deze zorgen voor een natuurlijke omgeving.
 • onderhoud van 5 poelen
 • in 2011 werd een nieuwe hoogstam boomgaard aangeplant met oude plaatselijke rassen
 • eigen waterzuiveringssysteem met biorollen, percolatieveld en rietveld
 • 2 zonneboilers zorgen voor warm water
 • warmte recuperatie koelgroepen
 • bijna de helft van het elektriciteitsverbruik wekken we zelf op met zonnepanelen
 • de kaaswei gaat terug naar de geiten als drinkwater, hierdoor sparen we 350.000 liter water uit per jaar. Kaaswei is ook erg gezond en nog voedzaam voor de geiten.