biogarantie

Biologisch

Omschakelen naar biologische landbouw was een logische stap in de ontwikkeling van onze boerderij. In 1998 hebben we uiteindelijk de stap gezet.
Biologisch houdt in dat :

 • geen pesticiden, kunstmest en GGO’s worden gebruikt in weiden en akkers.
 • de voeding van de geiten bestaat uit 100 % biologisch geteelde voeders.
 • geiten meer loopruimte krijgen in de stallen
 • antibiotica enkel curatief gebruikt mag worden.
 •  er beperkt wordt, enkel met opbrengstmest.
 • de geiten in de weide bij goed weer.

Naast het Europese biolabel dragen onze producten ook nog het Belgische Biogarantie label. Dat geeft extra garanties op vlak van milieu, biodiversiteit, lokale productie en eerlijke handel.

Op ‘t Reigershof gaan we nog een stap verder. Zo krijgen de geiten flink meer loopruimte in de stallen dan de bionormen voorschrijven. Sinds eind 2012 werken we bij de melkgeiten volledig antibiotica vrij . Bij eventuele ziekte gebruiken we homeopathische geneesmiddelen. Met succes! Sinds enkele jaren zijn we aan het doorschakelen naar Biodynamische landbouw. Gezien we hierin de eerste geitenboerderij in Vlaanderen zijn, hebben we hieraan behoorlijk wat pionierswerk.  

Ons streven is om op korte termijn ook bij de lammeren antibiotica vrij te werken. proberen we het gebruik van enkele uit te voeren.
De geiten krijgen dagelijks kruiden in het voer. wordt de weerstand ondersteund. In de weiden zaaien vinden we een mengeling van gras, klavers, luzerne en een acht tal kruiden. De klavers en luzerne brengen gratis stikstof uit de lucht die ze vastleggen in de grond. Hierdoor kunnen we betere behalen met een lage bemesting.

De kruiden invloed op de gezondheid van de positief. Hun weerstand wordt sterk ondersteund. Enkele kruiden die we in de graasweiden zaaien, zoals cichorei en small weegbree, werken sterk ontwormend. Hierdoor kunnen we de geiten niet meer te ontwormen, al grazen ontwormen ze zichzelf!

Daarnaast hechten we veel belang aan milieuzorg:

 • in de loop der jaren hebben we ruim één kilometer hagen, heggen en houtkanten aangeplant. Deze zorgen voor een natuurlijke omgeving.
 • onderhoud van 5 poelen
 • in 2011 werd een nieuwe hoogstam boomgaard aangeplant met oude rassen
 • eigen waterzuiveringssysteem met biorollen, percolatieveld en rietveld
 • 2 zonneboilers zorgen voor warm water
 • warmte recuperatie koelgroepen
 • bijna de helft van het elektriciteitsverbruik wekken we zelf op met zonnepanelen
 • de kaaswei gaat terug naar de geiten als drinkwater, sparen we 350.000 liter water uit per jaar. Kaaswei is ook erg gezond en nog voedzaam voor de geiten.

[galerij link = "bestand" kolommen = "4"]