biogarantie

‘t Reigershof wordt coöperatieve boerderij

Vrijdag 15 januari ’21 werd de Coöperatie ‘t Reigershof opgericht. Daarmee zetten we een grote stap in de verdere ontwikkeling en de opvolging van onze boerderij.
Doelstelling van onze coöperatieve boerderij:
- Het ontwikkelen van een duurzame biologisch-dynamische geitenboerderij in al haar aspecten met melkproductie en rauwmelkse melkverwerking als kernactiviteit.
- Het telen, verwerken en vermarkten van biologische en biologisch-dynamische landbouwproducten.
- Deelnemen aan eerlijke handel van biologische voedingsmiddelen en ecologische producten; streven naar een minimale ecologische voetafdruk binnen de eigen landbouwbedrijfsvoering.
- Het opzetten van een landbouwgemeenschap waarbinnen
medewerkers zich beroepsmatig en individueel kunnen ontwikkelen, in verbinding met haar klanten.
- Werken aan bewustwording rond landbouw en voeding via allerhande activiteiten (vorming, opleiding, studie, bezoeken, cultuur op de boerderij) met de landbouwkernactiviteit als basis.
- Mogelijkheid bieden aan zorg en andere aanvullende activiteiten op de boerderij passend in de landbouwbedrijfsopzet.
- Het bouwen aan vernieuwende economische- en eigendomsstructuren die de continuïteit van het landbouwbedrijf garanderen.
Benieuwd? We houden jullie graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Volg ons op www.facebook.com/reigershof